29.08.2015

Yrityspalvelut

Yritysten ja startuppien osakeannit

  • Osakeantien asiakirjat ja toteutus: AIScreen Oy:n hallitus halusi tehdä osakeannin sijoittajille siten, että sijoitusasiakirjat, -esitteet ja rahansiirrot tehdään turvallisesti. Käytössämme on sulkutili, jonka avulla sijoittajien rahat käsitellään ammattimaisesti eli ne siirretään yhtiölle vasta kun yhtiön hallitus päättää osakeannin onnistuneen tai palautetaan sijoittajille mikäli osakeanti ei toteudu tai hallitus ei hyväksy yksittäistä tai useampaa sijoitusta.
  • Joukkorahoitusselvitys: Tampereen kaupungin kehitysyhtiö Tredea Oy järjesti julkisen kilpailutuksen, jonka voitimme. Järjestimme joukkorahoituksesta Suomen ensimmäisen selvityksen: Joukkorahoitusraportti

Pankkien palvelut

  • Yritysrahoitus: Olemme kehittäneen yritysrahoitukseen pankeille mallin ja toteuttaneet tällä mallilla useille pankeille yritysrahoituspalvelun suunnittelun ja valmennuksen sekä erilaista konsultointia.